This image of spiral galaxy NGC 1300 combines observations to map stellar populations and gas. Radio

This image of spiral galaxy NGC 1300 combines observations to map stellar populations and gas. Radio

2000 × 1995 — JPG 1.4 MB

Hoàn thành thêm vào Observations cách đây 1 năm — 2262 lượt xem

No description provided.